Ny Skryllefolder

Nu har det kommit en ny uppdaterad folder om Skrylleområdet. Kartorna har bl a kompletterats med MTB-spårets sträckning, naturleken, Mullestigen och det nya vindskyddet (Wege, nr 11). Ett par av grillplatserna har bytt nr vilket gäller från och med den 1 januari. Även texten har reviderats i vissa delar.

Välkommen att hämta ett exemplar i receptionen eller naturum!