Upptäck Skrylle med Skogsmulle

Testa Skogsmulles karta!

Längs stigen på kartan får du kunskap om allemansrätten och Skogsmulle ger dig små uppdrag längs vägen.

Bra att veta: Kartan tar er med ut på en ca 3 km lång vandring som är barnvänlig men inte barnvagnsvänlig. Stigen är inte tillgänglighetsanpassad och där finns ojämnheter som stenar och rötter.