Begränsad parkering

För att undvika körskador inför kommande asfaltering behöver delar av Skryllegårdens parkering stängas av från den 29 december och ett par veckor framöver. Under dagar med fint väder finns därför risk att parkeringen snabbt blir full.

Tänk på att det finns ett flertal alternativa parkeringsplatser i Skrylleområdet, se översiktskartan. På Åkestorpsvägen, vid Dalbybadet och Måryd (norr om Måkullsbacken) finns det plats för många bilar.