Bokningsregler grillplats

I dessa tider när många aktiviteter ställs in ser vi ett ökat besöksantal på Skryllegården och bokningstrycket på grillplatserna är hårt. Få att fler ska få möjlighet att tända en eld och grilla en stund kommer bokningarna, under helger och röda dagar, att begränsas till max 3 timmar och 1 grillplats per sällskap. Vid övernattning kan vindskydden bokas från kl 17 till kl 10 dagen efter.

Bokningar som redan är gjorda berörs inte.

Se mer info om bokning av grillplatser här.