Eldningsförbudet är upphävt

Från och med den 20 augusti 2020 är eldningsförbudet i Lunds kommun upphävt. Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus, men vi uppmanar ändå till att iaktta försiktighet.