Grillplats 12 – Frilufsare

Ligger i björkskog väster om Skryllegården. Här finns ett vindskydd och grillen är upphöjd.