Jakt i Skrylle

Jakt i Skrylleområdet kommer att ske år 2020 den 20 oktober, 24 november och 8 december samt år 2021 den 2 februari och 16 februari. Samtliga dagar pågår jakten kl 09.00-16.00.  Jaktområdet ligger ca 1 km söder om Skryllegården och jakten bedrivs med stor försiktighet utan någon fara för allmänheten. Vi rekommenderar ändå att man går längs markerade stigar.

Kontakta Anders Olsson, tfn 076-845 95 39, vid frågor och synpunkter.