Jakt i Skrylle

Vi jagar i Skrylleområdet kl. 09:00-16:00 den 25 oktober, 22 november, 6 december, 20 december, 10 januari 2023 och 31 januari 2023.  Jaktområdet ligger ca 1 km söder om Skryllegården och jakten bedrivs med stor försiktighet utan någon fara för allmänheten. Vi rekommenderar ändå att man går längs markerade stigar.

Kontakta Anders Olsson, tfn 076-845 95 39, vid frågor och synpunkter.