Jakt i Skrylle

Jakt i Skrylleområdet kommer att ske år 2021 den 26 oktober, 30 november och 21 december samt år 2022 den 11 januari, 25 januari och 8 februari. Samtliga dagar pågår jakten kl 09.00-16.00.  Jaktområdet ligger ca 1 km söder om Skryllegården och jakten bedrivs med stor försiktighet utan någon fara för allmänheten. Vi rekommenderar ändå att man går längs markerade stigar.

Kontakta Anders Olsson, tfn 076-845 95 39, vid frågor och synpunkter.