Mountainbikespåret är öppet!

Välkommen att cykla det nyöppnade mountainbikespåret i Skrylle. MTB-spåret är ca 11 km långt och slingrar sig fram genom löv- och barrskog och över rötter och stenar. Lämpliga startplatser är Dalbybadet och Skryllegården, där det också finns informationstavlor. Spåret har anlagts med stor hjälp från MTB-entusiasterna Per Bengtson och Daniel Wijk.

Tänk på att lämna motionärer och vandrare företräde där MTB-spåret korsar andra spår och stigar. Vid Skryllegården är det ”blandad trafik” – anpassa hastigheten och påkalla uppmärksamhet.

Mer information om spåret hittar du här.