Naturlekens grillplats avstängd

Den 13-14 april är naturlekens fika-/grillplats samt gångvägen från motionsspåret avstängda pga markarbeten.

Naturleken i övrigt kommer att vara öppen.