Ny belysning Dalby – Skrylleområdet

Under perioden februari – april år 2015 kommer Lunds kommun att sätta upp ny belysning för att förbättra tillgängligheten från Dalby till Skrylleområdet. Den totala sträckan är 1060 meter, se karta här, och eftersom spåret till stor del går genom Rökepipans naturreservat har kommunen valt låga pollare placerade med 30 meters mellanrum. Detta innebär att det blir en svag belysning som leder besökaren genom området. Ljuset kommer att släckas klockan 22.00. Vid ”Brända tomten” har Lunds kommun för avsikt att göra en tillgänglighetsanpassning för att man lättare ska kunna nå grillen. Ett grillhus ska också uppföras på platsen.