Parkeringen asfalteras

Den 12 november påbörjas arbetet med asfaltering av Skryllegårdens parkering och delar av den kommer att stängas av under begränsade perioder. Arbetet beräknas pågå till årsskiftet.

Skälen till asfalteringen är att minska underhållet samt att kunna märka upp parkeringsplatser.

Var vänlig respektera avspärrningar och håll avstånd till maskiner.