Ny brygga vid Rögle dammar

Lunds kommun bygger en ny fiskebrygga i Rögle dammar, damm 1. Arbetet pågår v. 20-24. På grund av markarbetet blir framkomligheten till damm 1 och intilliggande byggnaderna begränsade under tiden. Vi ber om överseende med detta.
Vid frågor kontakta medborgarcenter på 046-359 50 00

Fisket är öppet som vanligt. Välkommen!