Skogsavverkning – visa hänsyn

Södra Skogsägarna avverkar granskog i Skrylle på uppdrag av Tekniska förvaltningen. åtgärderna utförs på grund av granbarkborreangrepp.

Håll avstånd – minst 70 meter – till maskiner och personal som utför avverkningsarbeten. Följ anvisningar om tillfälliga omledningar och stängningar av stigar och spår.

Tack för att du visar hänsyn!