Grillplats 1 – Vildmannen

Behöver inte bokas. Här finns bord och bänkar och du finner…

Gröna/gulgröna spåret 7 km

Efter ca 4,7 km på milspåret kan du ta av till vänster längs…

Gröna spåret 10 km

”Milen” löper de första 4 km längs väl preparerade spår.…

Gula spåret 5 km (elljusspår)

Gula spåret är välpreparerat och är det som används mest…

Röda spåret 3 km (elljusspår)

Röda spåret är välpreparerat och belyst. Det används flitigt…

Blå spåret 2,2 km (elljusspår)

Direkt öster om Skryllegården löper det blå spåret som är…

Rödvita spåret 1,2 km (elljusspår)

Spåret löper direkt söder om Skryllegården, är väl preparerat…

Grillplats 2 – I Ur och Skur

Ligger i direkt anslutning till parkeringen. Här finns bord…

Grillplats 3 – Skogsmulle

Ligger i en mysig skogsglänta öster om Skryllegården. Här…

Grillplats 4 – Laxe

Ligger skyddat i en skogsglänta öster om Skryllegården. Här…