Gryteskog – Trollskogen

I anslutning till Måryds, Skrylles och Prästaskogens naturreservat välkomnas du till trollskogen i skrylleområdets östra delar! Här växer den ovanliga vresboken med sina trolska grenverk och här finns Skånes största vresbok med en omkrets på fem meter i brösthöjd.

Förutom skogen ingår öppna fäladsmarker och ett åkerområde i naturreservatet. På våren bildar de nya bokbladen ett sagolikt ljus vilket fulländas med stora mattor av vitsippor med inslag av blåsippor här och var.

Naturreservatat bildades år 1959 för att bevara beståndet av vresbokar, förr i tiden kallat hängbokar. Numera är Gryteskog även ett Natura 2000-område.

Vresboken, som är en genetisk variation hos bokträd,  är ovanlig och träden kring Torna Hällestad utgör det största beståndet i hela Europa. I övrigt domineras skogen av vanlig bok men finns även en del alar och alkärr. Utanför skogen till öster finns en öppen och betad fäladsmark med typiska inslag av enar och björnbärsris.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne.