KnivsåsenKnivsåsen

Två kilometer öster om Dalby ligger naturreservatet Knivsåsen Borelund eller i folkmun kort och gott kallat Knivsåsen eller Dalby stenbrott. Här finns både bokskogar, hagar, fäladsmarker och det vattenfyllda stenbrottet.

Själva Knivsåsen är en getryggsås med markanta och branta sluttningar och man tror den fått sitt namn på grund av det kniveggsliknande krönet. Knivsåsen genomkorsas av lättpromenade stigar och Skåneleden passerar området. Fäladsmarkerna i östra delarna av reservatet är speciellt vackra på försommaren fullt av de lila backsipporna. Ta med dig en kaffekorg och njut av utsikten!

År 1994 blev området naturreservat men delar av området har tidigare länge varit ett domänreservat vilket är ett typ av skogsreservat som bildades av domänverket som tidigare hade hand om skogen. Delar om området ingår även i EUs nätverk för skyddad natur som ett så kallat Natura 2000-område.

I bokskogarna har man låtit mäktiga högstubbar vara kvar vilket är bra för en mångfald insekter och fåglar som hackspettar. I öster finns en fäladsmark och har en fantastisk utsikt över omgivningarna. Orkidéerna Sankt Pers nycklar, majnycklar och Jungfru Marie nycklar finns i området.

I reservatets södra delar ligger Dalby stenbrott där man 1893 började bryta en rödaktig gnejs som sedan användes som makadam till järnvägarna i trakten. År 1958 lades stenbrottet ner, täkten vattenfylldes och är idag ett mycket populärt område att besöka sommartid. Här finns grillplatser och torrdass.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne.