Måryd Boijsens dammarNaturreservatet Måryd

I Skrylleområdets norra delar ligger den gamla kuperade fäladsmarken Måryd, ett populärt utflyktsmål. Hit är det lätt att sig med bil eller naturbuss linje 159. Skrylles olika promenadslingor såsom Myrstigen tar dig också hit.

Området på Romeleåsens nordöstsluttning har en varierad natur med betesmarker men även lövskog. Måkullsbacken erbjuder en fantastisk utsikt över Vombsänkan.

Bäcken som ringlar genom fäladsmarken mynnar ut i Boijsens dammar i vilka man bland annat kan se röd näckros. I södra området finns, som på många ställen kring Torna Hällestad, de ovanliga vresbokarna med sina sagolika grenverk. Än idag syns tydliga spår av stenbrytningen från början av 1900-talet – se upp så du inte snubblar när du är här och promenerar!

Området blev naturreservat år 1989 och ingår även i EUs nätverk för skyddade områden som ett Natura 2000-område.

Här finns både kärr och torrmarker. Vegetationen består till stor del av enbuskar, ljung, kruståtel, stagg, backsippa och knägräs. I lite fuktigare partier kan man också hitta klockgentiana, granspira, kattfot, jungfrulin och ängsvädd. Området bjuder dessutom på en rik mossflora.

Trädskiktet är på sina ställen tätt med björk med inslag av tall, al, ek och bok. I södra reservatet finns ett bestånd av vresbokar vilket är en mutation, en genetisk förändring, av vanlig bok. I Boijsens dammar kan man hitta röd näckros som tros ha planterats in från sjön Fagertärn i Närke. Dammarna är döpta efter markägaren som började anlägga dammar i området på 1940-talet.

Naturreservatet förvaltas av Tekniska förvaltningen, Lunds kommun.