Naturreservatet Hällestads åsar

Området som kallas Hällestads åsar består egentligen av två åsar: Prästamöllan och Borelundsåsen. Det är lätt att promenera hit via Skrylleområdets slingor eller skåneleden. Passa på att besöka området på våren då bokens blad just slagit ut!

Borelundsåsen, en så kallad getryggsås, blev naturreservat år 1963. Rullstensåsen har skarpa krön och ganska branta sidor som liknar en getrygg. Åsen är mellan 10 och 15 meter hög och är bevuxen med över hundraårig bokskog. Det förekommer även inslag av ek.

Prästamöllan är en 5 till 10 meter hög getryggsås som blev naturreservat år 1960. Södra delen av åsen är bortschaktad då den fungerat som grustäkt. Här växer framför allt bok men även ek. Det finns dessutom något enstaka exemplar av den sällsynta vresboken. Vresboken är en mutation (genetisk förändring) av vanlig bok och har ett trolskt utseende. Precis söder om åsen går cykelbanan på den gamla banvallen som en gång tillhörde järnvägen Dalby-Bjärsjölagård.

År 1979 togs beslut om att slå ihop de båda reservaten och bilda ett större naturreservat. Förutom de geologiska värdena framhävs nu även biologiska värden och rekreationsvärden. Naturreservaten förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne.