Inlägg av admin_skrylle

Billebjersrundan 8,5 km

En ca 8,5 km lång runda av varierande karaktär. Leden passerar skog, Rögle fiskedammar samt jordbrukslandskap och består i stora delar av lättgången grusväg. Ungefär halvvägs kommer du till Billebjär – ett berg i dagen mitt i jordbrukslandskapet. Uppe på toppen har du en härlig utsikt över slätten. Tar du av en liten bit från […]

Hundspåret 4,7 km

Längs hundspåret finns det informationsskyltar som visar lydnadsövningar att göra med din hund. Spåret varierar mellan mindre stigar i skogsterräng och cykel- och skogsvägar. Vägen mellan Dalby och Södra Sandby passerar du genom en gångtunnel.

Skåneleden 17 km rundslinga

Från Skryllegården utgår en rundslinga av Skåneleden. Leden passerar bland annat förbi fäladsmark, ett vattenfyllt stenbrott, spännande åsformationer och Trollskogen med dess vackra vresbokar. Rundan går längs naturstigar förutom i närheten av Skryllegården där slingan följer motionsspåren. En mycket trevlig halvdagsvandring.

Myrstigen ca 3 km

Myrstigen är en ca 3 km lång slinga, huvudsakligen på naturstigar. Här passerar du Skryllesjön, Måryds fälad, Måkullsbacken och Boijsens dammar. Från Måkullsbacken har du en magnifik utsikt över Vombsänkan. Det ligger en fin rastplats med bänkar, soptunna och grillplats nere vid dammarna. Det finns ett torrdass ungefär halvvägs, vid Mårydsreservatets parkeringsplats. Längs spåret finns […]

Sinnenas stig

Sinnenas stig är ca 1 km lång och startar vid Åkestorpsvägens parkeringsplats. Stigen anknyter också till Ulastigen. Längs stigen kan du komma ner i varv och låta naturen kommer nära. Du passerar bland annat en porlande bäck och varierad natur. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar.

Bokstigen 1,5 km

Bokstigen är en kort slinga om ca 1,5 km som går genom vacker bokskog. Stigen är inte preparerad och kan vid blöta perioder vara lite lerig. Starten är vid Dalbybadets parkering i direkt anslutning till grillhuset. Bokstigen är utmärkt med vita prickar på träden.

Trädstigen ca 1 km

I södra delen av Skrylleområdet finns en ca 1 km lång rödmarkerad stig som passerar drygt 50 olika träd-och buskarter. Vid varje art finns en informationsskylt. I anslutning till stigen finns en parkering och en grillplats. Grillplatsen är inte bokningsbar.

Ulastigen ca 4 km

Ulastigen är en ca 4 km lång slinga som startar med en träportal vid naturum. Stigen går genom bokskogar, över Skrölle backars fäladsmark (betesmark med får), genom trolsk granskog med mossbeklädda stenar, alkärr och hällmarker med tallskog. Oömma skor rekommenderas och bitvis kan det vara både blött och lerigt. Stigen lämpar sig för vandring i […]

Vilsestigen

Utmed den ca 800 meter långa stigen finns enkla skyltar med pojken Vilse som lär barn hur de ska göra om de gått vilse. Han visar vad barnen ska göra för att klara sig och öka chansen att bli hittade välbehållna. Rundan är kort och en lagom promenad för mindre barn. Stigen är inte lämplig […]

Mullestigen

Mullestigen är ca 800 meter lång och en lagom promenad för mindre barn. Här bjuder Skogsmulle in till naturens egen hinderbana och stationer med uppdrag längs vägen. Bygg en koja, leta fågelholkar, gissa vem som bor i träden, hoppa på stubbar och klättra i träd. Skogsmulle lär barnen att det är roligt och spännande att […]