Inlägg av admin_skrylle

Mullestigen

Mullestigen är ca 800 meter lång och en lagom promenad för mindre barn. Här bjuder Skogsmulle in till naturens egen hinderbana och stationer med uppdrag längs vägen. Bygg en koja, leta fågelholkar, gissa vem som bor i träden, hoppa på stubbar och klättra i träd. Skogsmulle lär barnen att det är roligt och spännande att […]

Vilsestigen

Utmed den ca 800 meter långa stigen finns enkla skyltar med pojken Vilse som lär barn hur de ska göra om de gått vilse. Han visar vad barnen ska göra för att klara sig och öka chansen att bli hittade välbehållna. Rundan är kort och en lagom promenad för mindre barn. Stigen är inte lämplig […]

Ulastigen ca 4 km

Ulastigen är en ca 4 km lång slinga som startar med en träportal vid naturum. Stigen går genom bokskogar, över Skrölle backars fäladsmark (betesmark med får), genom trolsk granskog med mossbeklädda stenar, alkärr och hällmarker med tallskog. Oömma skor rekommenderas och bitvis kan det vara både blött och lerigt. Stigen lämpar sig för vandring i […]

Trädstigen ca 1 km

I södra delen av Skrylleområdet finns en ca 1 km lång rödmarkerad stig som passerar drygt 50 olika träd-och buskarter. Vid varje art finns en informationsskylt. I anslutning till stigen finns en parkering och en grillplats. Grillplatsen är inte bokningsbar.

Skåneleden 15 km rundslinga

Från Skryllegården utgår en rundslinga av Skåneleden. Leden passerar bland annat förbi fäladsmark, ett vattenfyllt stenbrott, spännande åsformationer och Trollskogen med dess vackra vresbokar. Rundan går längs naturstigar förutom i närheten av Skryllegården där slingan följer motionsspåren. En mycket trevlig halvdagsvandring.

Sinnenas stig

Sinnenas stig är ca 1 km lång och startar vid Åkestorpsvägens parkeringsplats. Stigen anknyter också till Ulastigen. Längs stigen kan du komma ner i varv och låta naturen kommer nära. Du passerar bland annat en porlande bäck och varierad natur. Utöver skyltar är stigen markerad med vita färgmarkeringar. TILLGÄNGLIGHET En stig som startar i direkt anslutning till […]

Myrstigen ca 3 km

Myrstigen är en ca 3 km lång slinga, huvudsakligen på naturstigar. Här passerar du Skryllesjön, Måryds fälad, Måkullsbacken och Boijsens dammar. Från Måkullsbacken har du en magnifik utsikt över Vombsänkan. Det ligger en fin rastplats med bänkar, soptunna och grillplats nere vid dammarna. Det finns ett torrdass ungefär halvvägs, vid Mårydsreservatets parkeringsplats. Längs spåret finns […]